Wat is Oefentherapie

Oefentherapie is één van de 12 paramedische beroepen. Oefentherapie kent twee varianten, namelijk Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Twee therapieën die van oudsher van elkaar verschilden, maar momenteel werken vanuit één en dezelfde visie. We spreken dan ook over “Oefentherapie” in plaats van “Oefentherapie Cesar/Mensendieck”.
 
De oefentherapeutische behandeling heeft 3 doelen, namelijk:
 
Het verhelpen / verdwijnen van klachten, indien mogelijk,
Het verminderen van klachten, wanneer de klachten chronisch zijn,
Het voorkomen van nieuwe klachten, preventief, bijvoorbeeld om achteruitgang te voorkomen, uitgaande van ieders – strikt persoonlijke – bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met de bepaalde situatie waarin een ieder zich bevindt (leef- en beroepsomstandigheden).
 
De basisgedachte van de oefentherapie Cesar is: dat er een optimaal houding- en bewegingspatroon is aan te wijzen, dat iedereen goede houding- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces. Bewegingen worden “goed” genoemd als o.a. spieren daarbij optimaal samenwerken en daarbij de gewrichten op de juiste manier worden belast.
 
De klachten die ik behandel zijn niet alleen klachten ten gevolge van een ziekte, maar kunnen ook klachten zijn ten gevolge van een verkeerde houding of een verkeerde manier van bewegen.
 
Ik ga samen met u aan het werk, om doelen te bereiken. Dit gebeurd door middel van oefeningen en houdingcorrecties. Dit kunnen rekoefeningen, krachtoefeningen of ontspanningsoefeningen zijn. Deze oefeningen moeten ook veelal thuis uitgevoerd worden. Tevens wordt er gewerkt aan een aantal alledaagse bewegingen die voor u van belang zijn. Zoals het lopen, zitten, bukken, tillen, maar ook arbeidsgerelateerde bewegingen kunnen behandeld worden. Zodat u deze bewegingen leert uitvoeren, zonder klachten.