Veel gestelde vragen

Heb ik een verwijsbrief van een arts nodig?

U heeft géén verwijzing van een arts nodig, u kun zich op eigen initiatief direct aanmelden. Dit geld ook als u door een andere hulpverlener bent doorverwezen.
Indien u zich zonder verwijzing aanmeldt, zal er eerst een korte screening plaatsvinden om vast te stellen of de klachten die u heeft u inderdaad behandeld kunnen worden met oefentherapie. Is dit niet het geval of bij twijfel dan zal u geadviseerd worden om alsnog contact op te nemen met uw arts.

Wanneer is er een verwijsbrief noodzakelijk?

Bij een chronische indicatie en bij aan huis behandeling  is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Wat neem ik mee tijdens de eerste afspraak?

Een wettig legitimatiebewijs, uw zorgverzekeringspas, eventuele verwijsbrief, uitslagen röntgenfoto's of andere onderzoeken en een badlaken.

Heeft de praktijk een contract met mijn zorgverzekeraar?

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Hoe lang duurt een behandeling?

De eerste afspraak/intake duurt 30 tot 45 minuten. Een reguliere behandeling duurt 30 minuten.

Wat is het belangrijkste verschil tussen oefentherapie en fysiotherapie?

Een oefentherapeut zal een klacht altijd betrekken bij de gehele houding en het hele bewegingsgedrag van de individuele cliënt. De behandeling bij een oefentherapeut richt zich op gedragsverandering. Dat wil zeggen dat de cliënt anders zal gaan leren bewegen. Dit wordt gedaan met behulp van oefeningen die in de praktijk gedaan worden, maar ook vooral door de cliënt thuis.

Ik ben dit jaar al eerder behandeld door aan andere therapeut, hoeveel behandelingen krijg ik nog vergoed?

Dit is afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende verzekering. De actuele stand van zaken kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Bij sommige zorgverzekeraars zijn fysiotherapie en oefentherapie gescheiden.

Valt de behandeling oefentherapie Cesar onder het eigen risico?

Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering.
Een kortdurende behandeling oefentherapie Cesar heeft geen invloed op uw eigen risico. Deze niet chronische indicatie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Bij een chronisch indicatie (Lijst Borst) worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering, vanaf de 21 behandeling komt de vergoeding uit de basisverzekering.