Privacy Reglement en praktijkafspraken

Als uw oefentherapeut ga ik zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie van uw gegevens is de ”Wet op Bescherming Persoonsgegevens” van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand “privacyreglement en praktijkafspraken”. 

Informatieplicht

  • De oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. U als patiënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

Dossier

  • De oefentherapeut houdt een digitaal dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging  wordt bewaard.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
  • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandeld oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Privacy & geheimhoudingsplicht oefentherapeut

  • Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden afgehandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.

Privacy van uw dossier

  • Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

Deskundigheid oefentherapeut   

  • U mag van uw oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. De therapeut neemt deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing.

Onderzoek

  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw oefentherapeut. Indien van toepassing, vermeldt de therapeut dit in uw dossier.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden versterkt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Indien van toepassing, vermeldt de therapeut dit in uw dossier.

Klachten

  • Mocht u een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met uw oefentherapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht via de klachtenregeling waar uw oefentherapeut bij is aangesloten kenbaar maken. (zie “klachtenregeling”)